August 2021

Inilah D0sa Yang Membuatkan Kita Tid4k Akan Mencium B4u Syurga

GHURUR adalah peny4kit hati seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya ‘Ulumiddin yang membahagikannya kepada empat golongan, iaitu ulama, abid (ahli ibadat), orang yang mengaku sufi, individu berharta yang tertipu dengan dunia. Dari sudut…