Tinggal Solat Kerana Tunggu Giliran Vaks1n. Boleh Ke?

Tidak ada kelonggaran atau alasan men1nggalkan solat dalam keadaan menunggu giliran untuk menerima vaks1n di Pusat Pemberian Vaks1n (PPV), walaupun berdepan situasi di luar jangkaan seperti waktu janji temu dilewatkan atau terpksa beratur panjang kerana jumlah penerima ramai.

Timbalan Mufti Selangor, Datuk Dr Anhar Opir, berkata setiap umat Islam tetap waj1b solat pada waktunya dan dis4rankan membuat persediaan secukupnya sebelum hadir ke PPV mengikut jadual ditetapkan.

“Bagi waktu pendek seperti Maghrib, tetap p3rlu pastikan solat ditvnaikan.

“Saya sar4nkan ambil wuduk siap-siap di rumah, bawa sejadah dan sol4tlh di ruang disediakan,” katanya.

Sementara itu, Mufti Pahang, Datuk Seri Abdul Rahman Osman, berk4ta huk0m men1nggalkan solat adalah berd0sa walaupun dalam situasi menunggu giliran di PPV.

“Solat ini bukan perkara main-main kerana ia membezakan antara orang Islam dengan bukan Islam. Jadi, solat mesti dijaga dan dalam keadaan apa pun, mesti dirikan solat,” k4tanya.

Beliau berk4ata, j1ka sudah dimaklumkan waktu bagi janji temu, seba1knya us4hakan utk solat dahulu di rumah dan t1dak sengaja meleng4hkan hingga pada hujung waktu.

“J1ka sempat, dat4nglah ke PPV selepas solat atau j1ka sedang beratur dan khuatir kerana waktu solat seperti Maghrib yang pendek, moh0n kepada petugas untuk keluar barisan seketika.

“Tidak bolehlah kata terp4ksa tinggal solat atau terp4ksa qada kerana sedang tunggu giliran untuk svnt1ikan vaks1n,” kat4nya.

Beliau berk4ta, kewajipan solat untuk orang awam yang hanya datang untuk divaks1n berbeza dengan situasi petugas barisan hadapan.

Mereka perlv bekerja untuk k3s kec3m4san demi menyelamatkan ny4wa pesak1t dan ada antaranya perlv memakai pakaian pelindung diri (PPE) dalam jangka panjang.

“Situasi petugas barisan hadapan berbeza, namun mereka juga bekerja dan berehat, termasuk untuk solat secara bergilir.

Close-up medical syringe with a vaccine.

“Dalam keadaan kr1t1kal sehingga tidak dapat menunaikan solat, mereka boleh lakukan solat jamak.

“Namun, bagi kita, orang awam tidaklah sampai kepada tahap itu dan masih ada cara lain membolehkan solat ditunaikan mengikut waktu,” k4tanya.

Beliau turut berh4rap pihak pengurusan di setiap PPV di seluruh negara lebih p3ka, bukan sahaja menyediakan kemudahan menunaikan ibadat, tetapi member1 kel0nggaran untuk umat Islam menunaikan solat seketika dalam tempoh menunggu giliran pengambilan vaks1n.

Proses vaks1nasi di PPV membab1tkan lima stesen, bermula pendaftaran, kemudian setiap individu perlv mengisi borang keizinan sebagai perakuan bersetuju untuk menerima sunt1kan vaks1n CVD-19.

Di stesen ketiga, mereka akan menerima sunt1kan dan perlv melalui stesen verifikasi bagi mendapatkan tarikh janji temu dos kedua.

Di stesen kelima, penerima vaks1n ak4n dip4ntau bertujuan melihat sama ada terdapat k3san sampingan selepas divaks1nasi sebelum diben4rkan pulang.

Semua PPV di seluruh negara turut menyediakan kemudahan bagi pengguna, termasuk surau untuk memudahkan orang awam menunaikan solat, laluan khas bagi orang kurang upaya (OKU) dan warga emas serta kerusi roda.

Sumber:jijo hakim

Be the first to comment on "Tinggal Solat Kerana Tunggu Giliran Vaks1n. Boleh Ke?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*